Rehabilitacja ruchowa

 

ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELA REHABILITACJI RUCHOWEJ
 
 
W przedszkolu integracyjnym istotną rolę w rozwoju ruchowym wychowanków odgrywa praca nauczyciela rehabilitacji ruchowej.
Do głównych zadań rehabilitanta ruchowego na rzecz dzieci należy przede wszystkim:
§         Czuwanie nad równowagą rozwojową dziecka oraz wyrobienie trwałych nawyków mających zasadnicze znaczenie dla zachowania zdrowia
§         Organizowanie zespołów korekcyjno-kompensacyjnych łącząc dzieci według rodzaju zaburzeń oraz prowadzenie gimnastyki korekcyjnej
§         Współtworzenie w zespole specjalistów i realizacja indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
§         Uwzględnianie w metodach i formach pracy ogólnych założeń programowych kultury fizycznej obowiązujących dla dzieci przedszkolnych, dostosowanie ich do aktualnych możliwości i potrzeb dziecka, rodzaju i stopnia zaburzeń, poziomu sprawności i wydolności fizycznej dziecka, wieku, płci oraz wszelkich zaleceń lekarskich
§         Współdziałanie w ramach swoich kompetencji z rodzicami w zakresie: wymiany spostrzeżeń na temat form i metod pracy, udzielenie instruktażu rodzicom w celu eliminowania czynników mogących pogłębić i utrwalić istniejące zaburzenia
 
Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu integracyjnym
Nauczyciel rehabilitacji ruchowej dokonuje oceny postawy wszystkich dzieci - uproszczone oględziny ortopedyczne, w oparciu o własną kartę badania ortopedycznego i kwalifikuje je do grup korekcyjnych w zależności od wieku. Rodzice otrzymują zestaw ćwiczeń domowych do pracy z dzieckiem. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, trwają 30 minut, a grupki liczą 6-10 dzieci. Zdarza się, że nauczyciel zapisuje na takie zajęcia również dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ze względu na ich większą aktywność i motywację do pracy w grupie niż indywidualnie z nauczycielem. Ponadto zajęcia te oprócz oddziaływań zdrowotnych stanowią dodatkową formę integracji z grupą.
Cele ogólne gimnastyki korekcyjnej:
- zapobieganie wadom postawy ciała
- korygowanie istniejących wad postawy
- zapobieganie pogłębianiu się wad postawy
- wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motoryki
- kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała
- zwiększenie aktywności ruchowej
 
Indywidualna terapia ruchowa w przedszkolu integracyjnym
Uczestnictwo dzieci w indywidualnej terapii ruchowej wynika z wyraźnych wskazań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, czyli z zapisu w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka, lub z wyraźnych przesłanek i obserwacji terapeuty świadczących o deficytach i dysfunkcjach narządu ruchu. Po wnikliwej obserwacji dziecka oraz zapoznaniu z dokumentacją medyczną, zespół specjalistów opracowuje indywidualny program terapeutyczny, który po zaakceptowaniu przez rodzica realizowany jest przez osoby odpowiedzialne w danym roku szkolnym. Nauczyciel rehabilitacji ruchowej stosuje różne metody i formy pracy. Działania kinezyterapeutyczne wzbogaca m.in. Metodą Integracji Odruchów wg S. Masgutowej, elementami Integracji Sensorycznej oraz masażem. Ze względu na wiek dziecka główną formą prowadzenia terapii pozostaje jednak zabawa.
Cele terapii indywidualnej:
- doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej
- rozluźnienie i uelastycznienie zbyt silnych napięć mięśniowych, wyrabianie płynności ruchu
- usprawnienie ogólnej koordynacji ruchów i kontroli nad własnym ciałem
- tworzenie trwałych skojarzeń między doznaniami kinestetycznymi a graficznymi
- wyrabianie koordynacji wzrokowo ruchowej
- kształtowanie świadomości własnego ciała
- rozwijanie poczucia bezpieczeństwa oraz zdobywanie pewności siebie
- rozwijanie umiejętności dostrzegania drugiego człowieka
 

 Zajęcia ruchowe w wodzie
W okresie zimowo-wiosennym odbywają się zajęcia ruchowe w przedszkolnym basenie. Warunkiem uczestnictwa dziecka w tej formie zajęć jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do korzystania z zajęć w basenie. Oczywiście dziecko musi być zdrowe i nie posiadać otwartych ran czy innych uszkodzeń skóry. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, czas trwania wynika z metodyki prowadzenia zajęć w różnych grupach wiekowych, dla dzieci 3,4 letnich 15-20 minut, 5,6 letnich do 30 minut. Temperatura wody wynosi 26-28˚C i jest odpowiednio przygotowywana (filtrowana i uzdatniana). Dzieci samodzielnie, a gdy istnieje konieczność z pomocą pań przygotowuję się do zajęć: przebierają się, biorą prysznic, wchodzą po drabince do wody, a po zajęciach ubierają i dokładnie suszą ciało, zwłaszcza głowę. Zajęcia w basenie wodnym są bardzo atrakcyjną formą aktywności ruchowej dla dzieci. Dają im wiele radości, wyzwalają pozytywne emocje rozbudzają wyobraźnię, są wspaniałą zabawą i odpoczynkiem od zajęć grupowych.
Cele zajęć ruchowych w wodzie:
- korygowanie nieprawidłowego ułożenia poszczególnych segmentów ciała w warunkach odciążenia od ucisku osiowego
-likwidacja dystonii mięśniowej przez rozciąganie mięśni przykurczonych i wzmocnienie mięśni osłabionych
- oddziaływanie na układ oddechowy poprzez zwiększenie ruchomości klatki piersiowej i pojemności życiowej płuc
- doskonalenie koordynacji ruchowej

Urszula Jurkowicz
nauczyciel rehabilitacji ruchowej
czyli o działaniach prozdrowotnych w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym w Białymstoku
 
Reklama
 
Witamy!
 
Witam Państwa na stronce poświęconej działaniom prozdrowotnym na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. Mam na myśli wszelkie zabiegi związane z rozwojem psychoruchowym oraz mowy, które wbrew pozorom idą ze sobą w bliskiej parze. Zainteresowanych zachęcam do lektury, a rodziców naszych przedszkolaków do wirtualnego współuczestniczenia w życiu swoich pociech.
U.J.
Ruch
 
Dzieci są jak zegary; nie można ich tylko nakręcać, trzeba pozwolić im również chodzić.
Jean Paul
Warto zajrzeć
 
www.akademia-podlasiaka.pl.tl
www.blizejprzedszkola.pl
www.masgutovainstitute.com
www.i-s.com.pl
 
Stronę ogląda 79818 odwiedzający (158117 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=