Zajęcia ruchowe z gimnastyką korekcyjną
 
Urszula Jurkowicz
 nauczyciel rehabilitacji ruchowej
Samorządowego Przedszkola nr 26
   Integracyjnego w Białymstoku
 
 
 
SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ
 
 
Miejsce ćwiczeń: przewietrzony hol przedszkolny
Wiek ćwiczących: 6 lat
Czas trwania: 30 minut
Przybory: laski gimnastyczne
 
Zadania główne:
·        Wzmacnianie mięśni grzbietu i klatki piersiowej
·        Ćwiczenia oddechowe
·        Wzmocnienie mięśni stóp
 
Cele:
Wiadomości:
·        Dziecko wie jak wygląda prawidłowa postawa ciała
Psychomotoryka:
·        Dziecko rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
·        Dziecko dokładnie odtwarza ruchy
Umiejętności:
·        Dziecko chodzi „gąsienicą”
 

 
TOK ZAJĘĆ
 
TREŚĆ, OPIS ĆWICZENIA
UWAGI ORGANIZACYJNO-
-METODYCZNE
Część I
wstępna
Czynności organizacyjne
 
 
 
 
 
 
Zabawa ożywiająca kształtująca postawę
 
 
Ćwiczenie stóp
 
 
 
Zbiórka, powitanie.
 
 
Pobranie lasek.
 
 
 
 
Bieg w różnych kierunkach z omijaniem lub przeskakiwaniem leżących lasek. Na sygnał zatrzymanie w postawie skorygowanej.
 
Chód „gąsienicą” wokół laski.
 
 
Ustawienie w szeregu, przyjęcie postawy skorygowanej.
 
Ćwiczący kolejno pobierają laski gimnastyczne, układają je w dowolnym miejscu na podłodze.
 
Głowa i szyja wyciągnięte w górę, łopatki ściągnięte, brzuch wciągnięty, pięty złączone palce lekko rozwarte.
 
 
„Zwijanie" palców przesuwając po podłodze piętę w stronę palców.
Część II
Główna
Ćwiczenia ogólnorozwojowe wzmacniające mięśnie posturalne oraz ćwiczenia stóp
 
 
Przejść przez trzymaną za końce laskę jedną, potem drugą nogą, przenieść ją za plecami w górę i w przód.
 
W staniu palce stóp obejmują laskę na jednym końcu – posuwanie się krokiem dostawnym od jednego do drugiego końca laski.
 
W staniu bokiem do laski – przeskoki obunóż z jednej strony na drugą.
 
W staniu przodem do laski – przeskoki „nożycowe” przez laskę.
 
Czworakowanie między laskami, na sygnał usiąść skrzyżnie przy najbliższej lasce, ręce w „skrzydełka”.
 
W siadzie klęcznym, laska za plecami – powolny opad tułowia w przód i powrót do wyprostu.
 
Siad skulny, laska pod kolanami trzymana oburącz za końce, przejście do leżenia tyłem i powrót do siadu skulnego.
 
W siadzie laska trzymana oburącz ustawiona pionowo – wspinanie się po lasce palcami stóp w górę i zsuwanie w dół.
 
W siadzie skulnym, palce stóp oparte o laskę na jej środku – przetaczanie laski w przód i w tył.
 
W siadzie skrzyżnym, laska za plecami trzymana za końce –przesuwanie laski poziome i skośne „wycieranie ręcznikiem”.
 
W leżeniu przodem laska trzymana oburącz za końce – przenoszenie laski w przód ze skłonem tułowia w tył, następnie na plecy.
 
W leżeniu tyłem, laska trzymana za końce oparta o nogi – przeniesienie laski za głowę i dotknięcie podkurczonymi kolanami klatki piersiowej-wdech, powrót do leżenia-wydech.
 
 
Odmiana: Zamiast przenoszenia laski za plecami – przejście przez laskę w tył.
 
 
 
 
 
 
 
Stopy złączone, przeskoki na palcach.
 
 
Przeskoki na palcach.
 
 
Przyjąć postawę skorygowaną.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ręce oparte z tyłu o podłogę.
Część III
końcowa
Ćwiczenie antygrawitacyjne
 
Ćwiczenie oddechowe
 
Czynności organizacyjne
 
 
Marsz we wspięciu na palce z laską opartą o głowę.
 
W marszu przenoszenie laski przodem w górę-wdech, opuszczanie laski-wydech.
 
Odłożenie lasek w wyznaczone miejsce, zbiórka w szeregu, pożegnanie.
 
 
Ustawienie po obwodzie sali.

 
SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z WYKORZYSTANIEM WORECZKÓW
 
Data: 5.11.2004r.
Miejsce ćwiczeń: hol przedszkolny
Wiek ćwiczących: 6 lat
Czas trwania: 30 minut
Przybory: szarfy, woreczki, 2 obręcze gimnastyczne
 
Zadania główne:
·        Podrzuty i chwyty
·        Wykorzystanie woreczków do ćwiczeń gimnastycznych
 
Cele:
Wiadomości:
·        Dziecko wie jak bezpiecznie ćwiczyć z woreczkiem
·        Współpracuje z kolegą
Psychomotoryka:
·        Dziecko wyczuwa przestrzeń
·        Rozwija koordynację ruchową
Umiejętności:
·        Dziecko trafia do celu
 
 
 
TOK ZAJĘĆ
 
TREŚĆ, OPIS ĆWICZENIA
UWAGI ORGANIZACYJNO-
-METODYCZNE
 
Część I
wstępna
Czynności organizacyjne
 
Zabawa ożywiająca
 
 
 
 
 
Zabawa bieżna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czynności porządkowo-dyscyplinujące
 
 
 
Zbiórka, powitanie.
 
 
Bieg w różnych kierunkach, ramiona rozłożone w bok – naśladowanie lotu motyla. Na sygnał nauczyciela zajęcie miejsca w najbliżej leżącej szarfie.
 
 
Zabawa „Ogonki”
Należy zdobyć jak najwięcej ogonków i starać się jednocześnie nie utracić swojego.
 
 
 
 
 
 
 
Zamiana szarfy na woreczek.
 
 
 
Ustawienie w półkolu.
 
 
Każde dziecko otrzymuje szarfę, układa z niej koło w dowolnie wybranym miejscu.
Zwrócenie uwagę na bezpieczeństwo podczas zabawy.
 
Każde dziecko wkłada sobie szarfę z tyłu za spodenki jak ogonek. Zabawa trwa do momentu usłyszenia sygnału. Powtarza się ją 3-4 razy.
Nauczyciel wyraźnie ustala zasady:
-nie wyrywamy szarf z rąk
-nie trzymamy swojej szarfy w ręce.
 
Ustawienie w rzędzie
 
Część II
główna
Ćwiczenie tułowia
 
 
Ćwiczenie równoważne
 
 
 
 
 
Ćwiczenie skoczne
 
 
Ćwiczenie zręczności
 
 
Ćwiczenie rzutne
 
 
 
 
Ćwiczenie celności rzutu
 
 
 
W staniu rozkrocznym skłon tułowia i przenoszenie woreczka między nogami w ósemkę.
 
„Winda”. Położyć woreczek na grzbiecie stopy, unosić nogę zgiętą w kolanie jak najwyżej i powoli opuszczać – winda jedzie w górę i zjeżdża w dół.
 
 
Woreczki ułożone na podłodze, przeskoki obunóż przodem, bokiem, tyłem, krokiem „nożycowym”.
 
W marszu podrzuty i chwyty woreczka obiema rękami.
Ćw. j.w. jedną ręką (na zmianę).
 
„Traf w okienko”. Dziecko trafia woreczkiem między rozstawione nogi współćwiczącego.
 
 
Trafianie woreczkiem do obręczy ułożonej na podłodze.
 
 
 
 
 
Trafianie woreczkiem do obręczy trzymanej pionowo w górze przez nauczyciela.
 
 
 
Dzieci ustawione w luźnej gromadzie.
 
 
Zmiana nogi ćwiczącej. Zwrócenie szczególnej uwagi na poprawną postawę ciała: plecy proste, ręce na biodrach, barki opuszczone, głowa trzymana prosto.
 
Zachowanie należytych odległości między ćwiczącymi dziećmi.
 
Na wysokość ok. 1m.
 
 
 
Ustawienie w parach naprzeciw siebie. Jedno dziecko wykonuje dwa rzuty, następnie dwa rzuty kolega.
 
Ustawienie w dwóch rzędach, każde dziecko trzyma woreczek. Po oddaniu wszystkich rzutów przeliczenie celnych rzutów, i zebranie woreczków.
 
Część III
końcowa
Ćwiczenie stóp
 
 
 
 
Ćwiczenie elongacji kręgosłupa
 
 
Czynności organizacyjne
 
 
 
Rzuty woreczkiem palcami prawej i lewej stopy na zmianę w przód oraz dojście do woreczka we wspięciu na palcach.
 
W staniu woreczek na głowie, powolny marsz we wspięciu na palcach. Zatrzymanie na sygnał, przysiad z woreczkiem na głowie.
 
W marszu włożenie woreczka do pudełka.
 
Zbiórka, pożegnanie.
 
 
 
Każde dziecko ćwiczy we własnym kierunku.
 
 
 
Zwrócenie uwagi na poprawne wykonanie przysiadu –na całych stopach.
 
 
 
 
 
Ustawienie w półkolu.
czyli o działaniach prozdrowotnych w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym w Białymstoku
 
Reklama
 
Witamy!
 
Witam Państwa na stronce poświęconej działaniom prozdrowotnym na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. Mam na myśli wszelkie zabiegi związane z rozwojem psychoruchowym oraz mowy, które wbrew pozorom idą ze sobą w bliskiej parze. Zainteresowanych zachęcam do lektury, a rodziców naszych przedszkolaków do wirtualnego współuczestniczenia w życiu swoich pociech.
U.J.
Ruch
 
Dzieci są jak zegary; nie można ich tylko nakręcać, trzeba pozwolić im również chodzić.
Jean Paul
Warto zajrzeć
 
www.akademia-podlasiaka.pl.tl
www.blizejprzedszkola.pl
www.masgutovainstitute.com
www.i-s.com.pl
 
Stronę ogląda 79818 odwiedzający (158115 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=